Opdrachten | Opdrachtgevers

Projecten

Coördinatie stadsprogramma Eurovisie Songfestival 2021

In opdracht van Rotterdam Festivals coördineer ik het stadsprogramma voor het Eurovisie Songfestival. Mijn taak is het ontwikkelen van het programmaprofiel, het oproep- en selectieproces begeleiden, het programmeren van het stadsprogramma en het coördineren van de uitvoering van alle activiteiten. Uiteraard in nauwe samenwerking met het stedelijke core-team vanuit de stad Rotterdam. En uiteraard met een groep zeer ervaren projectmanagers, Rotterdamse organisatoren en marketingcollega’s. Hopelijk kan dit stadsprogramma in 2021 wél doorgang vinden!
Lees het nieuwsbericht

Cultuursamenwerking Metropoolregio Amsterdam

Een feestelijke viering én een steviger cultureel profiel voor Haarlem. Dat waren de doelen van de stedelijke evenementenperiode Haarlem viert cultuur en de bijbehorende campagne. Samen met amsterdam & partners ontwikkelden we vanuit Haarlem Marketing en gemeente Haarlem een campagne als bijdrage aan meer regionale spreiding van bezoekers aan Amsterdam. Een geslaagde pilot in het kader van Metropoolregio Amsterdam.

Magazine KROOST

Bij de culturele manifestatie Rotterdam viert de stad! brachten we een uitgebreid programma met Talent en Vernieuwing. In het magazine KROOST dat op de bureaus van 1000 decisionmakers kwam te liggen, was er veel aandacht voor de nieuwe generatie cultuurmakers in Rotterdam. Met de oproep voor meer vernieuwing en meer inclusiviteit in de cultuursector.
Klik hier voor KROOST

Rotterdam viert de stad!

Als programmaleider van de wederopbouwmanifestatie Rotterdam viert de stad! ontwikkelde ik samen met mijn collega’s een cultureel programma met grote zichtbare projecten, talent & vernieuwing en het gesprek over de wederopbouw van de stad. De nadruk van het hele programma lag op de (verhalen van) Rotterdammers zelf. De plannen en ideeën kwamen dan ook allemaal uit de stad, zoals De Trap van Architectenbureau MVRDV.

Operadagen Rotterdam

Met meer dan 200 Rotterdammer operazangers, koren, Turkse dansers, beatboxers, spoken-wordartiesten, hiphopdansers, bejaarde Rockers en veel koren maakten Rajiv Bhagwanbali en ik er voor de Operadagen Rotterdam de Rotterdamse editie van het Europese evenement Orfeo & Majnun. De verhalen van Orfeo en Eurydice en Majnun en Layla verweven in een Rotterdams stadsfeest van nu.

Bekijk de video: Stadsfeest Orfeo & Majnun groot succes | Operadagen Rotterdam

Stap in de Gouden Eeuw Delft

Voor gemeente Delft en Delft Marketing ontwikkelde ik als kwartiermaker het raamplan voor het culturele themajaar Stap in de Gouden Eeuw Delft. Een evenementenjaar dat zowel aandacht besteedde aan de verworvenheden uit die periode, maar ook aan de schaduwzijde. Ook een jaar waarin Delftenaren aan elkaar konden laten weten: Delft is goud, jij bent goud!
Klik hier voor de website

Haarlem viert cultuur

Met als aanleiding twee grote tentoonstellingen in Teylers Museum en Frans Hals Museum en de jubilea van de Schouwburg Haarlem en Toneelschuur, ontwikkelde ik in samenwerking met de Haarlemse cultuursector, gemeente en Haarlem Marketing een door de feestelijkheden geïnspireerd programma. Haarlem viert cultuur. En als het feest is in de stad, dan hang je de slingers op en steek je de loftrompet over het Haarlemse erfgoed, zowel in een essay als in de rap.

Opdrachtgevers

Rotterdam Festivals

Coördinator stadsprogramma Eurovision Song Contest Rotterdam (2021)

Rotterdam Festivals

Kwartiermaker cultureel stadsevenement op Rotterdam-Zuid (2020)

Delft Marketing

Opstellen uitvoeringsstrategie citymarketing, evenementen en cultuuraanbod (2020)

Hogeschool Rotterdam/ Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)

Programmaleider Cultuur op Zuid (2019-nu)

Rotterdam Festivals

Programmaleider culturele stadsmanifestatie Rotterdam viert de stad! binnen mijn functie als senior projectleider festivals (2015-2016) www.rotterdamviertdestad.nl

Gemeente Amsterdam

Adviseur inhoudelijk en inspirerend kader nieuw gemeentelijk evenementenbeleid (incidenteel)

Gemeente Midden-Delfland

Opstellen heldere cultuurvisie en subsidieregeling kunst en cultuur (2018)

Gemeente Haarlem

Opstellen en uitvoeren aanpak evenementenbeleid periode 2020-2024 (2018-2019)

Operadagen Rotterdam

Projectleider cultureel communityproject Orfeo & Majnun (2019)

Gemeente Haarlem/ Haarlem Marketing

Cultuurcoördinator Haarlem viert cultuur (2017-2018)

Gemeente Delft

Ontwikkeling uitvoeringsagenda Stedelijke aantrekkelijkheid en kwartiermaker voor manifestatie Gouden Eeuw (2017)

Gemeente Rotterdam

Inventarisatie cultuuraanbod in de veertien gebieden van Rotterdam, met nadruk op Rotterdam-Zuid (2017)

‘Reinier is een cultuur- en evenementenman die strategisch inzicht koppelt aan feeling voor het werkveld – van maker tot ambtenaar.’

Martijn Mulder – onderzoeker en hoofddocent Leisure & Aantrekkelijke stad Hogeschool Rotterdam

‘Met zijn manier van werken is Reinier zowel op beleidsniveau als in de praktijk al jaren bepalend in het zorgen voor meer inclusiviteit in de Rotterdamse culturele sector.’

Kenneth Asporaat – CEO Het Huis van Asporaat

‘Hij is bovenal een betrokken en enthousiast collega met een passie voor het realiseren van ruimte voor nieuw talent en nieuw publiek. Als dat ook uw doel is, is Reinier uw man.’

Johan Moerman – directeur Stichting Rotterdam Festivals

Wil je meer weten over gerealiseerde projecten?    Connect op Linkedin