Over Cultuurman

Verbeelden, ontregelen, verwonderen en verbinden: kunst en cultuur doet dat. Daarmee vergroten we de kwaliteit van ons leven. Als Cultuurman help ik overheden en culturele instellingen aan een groter en breder publiek voor kunst en cultuur. Door strategische keuzes te maken en die vervolgens te vertalen naar beleid, programma’s en projecten. En door mensen bij elkaar te brengen en samen dingen te laten bedenken om met cultuur de identiteit van een stad te vieren.

Ik ben in feite vaak de kwartiermaker achter de programmamakers, die hen vanuit de coulissen van de stad stimuleert om met goede en passende culturele content te komen. Voor gemeenten die hun stad willen branden en culturele instellingen die hun publiek willen verbreden, maak ik een concreet stappenplan voor het vormgeven en vernieuwen van cultuur.

Dat doe ik met een Rotterdamse inslag: betrokken, gedreven, energiek, positief, scherp, daadkrachtig en pragmatisch. Ik verbind, geef richting en veranker en kan goed inschatten wat waarde toevoegt en impact heeft. Ik ben strateeg, regisseur en meewerkend voorman – en soms ook vaandeldrager en woordvoerder van een mooi programma. Kort samengevat: ik ben (een) ‘Cultuurman’.

Projectmanagement

In de praktijk wil ik als Cultuurman – zij het tijdelijk – daadwerkelijk aanwezig zijn en deel uitmaken van de organisaties waarvoor ik werk om de bedrijfscultuur te kunnen aanvoelen.

Ik ben van waarde achter de schermen van een project. Dan creëer ik de randvoorwaarden met het opstellen van uitvoeringstrategieën en het leggen van de juiste contacten bijvoorbeeld. Meestal ben ik als hands-on projectleider ook de ontwikkelaar en aanjager van een project, themajaar of concept. Dan ga ik de boer op, netwerken vergroten en plannen smeden met toekomstige partners. Of ik nou verantwoordelijk ben voor het traject van a tot z of voor een deel: het resultaat moet goed zijn en daar zet ik me voor in.

Mijn inbreng is altijd gericht op het zichtbaar maken van wat er is of potentieel kan zijn.

Cultuur en de stad

De projecten waarbij ik als Cultuurman betrokken word, zijn vaak culturele ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en stadsmarketing tegelijk. Omdat de culturele identiteit van een stad organisch en dynamisch is, en omdat wat je doet als stad, moet kloppen bij je identiteit.

De stad van vandaag is pas echt toekomstbestendig als we een betere verbinding maken met het verleden. Een verleden van stenen, maar meer nog van mensen. Als je weet waar je vandaan komt en dat wordt (uit)gedragen door alle betrokkenen, kun je met cultuur je identiteit vieren en samen bedenken hoe je de toekomst in gaat.

Als Cultuurman draag ik graag bij aan de branding van gebieden en steden met het ontwikkelen, tonen en vieren van de stadscultuur. We kunnen de culturele citymarketing versterken door als stad meer te bieden dan grote tentoonstellingen en markante gebouwen. Onder meer door het verhaal van de stad van toen nog meer te verbinden aan het nu en aan het kleine, het onaffe en het rafelige.

 

Divers en jong

Beoefening van cultuur maakt mensen slimmer en versterkt onvermoede talenten. Cultuuruitingen laten de overeenkomsten en de verschillen zien tussen groepen mensen. Met al hun gedachten, gevoelens, gebruiken en codes. Mooi toch? Diversiteit is een enorme inspiratiebron voor mij.

Om bij te kunnen dragen aan langere lijnen van talent en culturele ontwikkeling, vind ik het belangrijk dat jonge en nieuwe generaties in projecten de ruimte krijgen om te laten zien waar ze voor staan. Ik beschouw mezelf als bondgenoot van constructieve, culturele vernieuwers in de stad en geef hun graag het podium. De gretigheid, energie, veranderingsdrang en het gevoel van urgentie van jonge makers en studenten geven me inspiratie en energie.

Mijn inbreng is altijd gericht op het zichtbaar maken van wat er is of potentieel kan zijn.

Kernactiviteiten Cultuurman

  • Strategisch adviseren (gemeentelijk) beleid kunst, cultuur en evenementen
  • Inhoudelijk ontwikkelen culturele programma’s/concepten of cultuurbeleid en evenementen
  • Kwartiermaken culturele evenementenjaren en stedelijke themavieringen
  • Managen en begeleiden projecten en programma’s (ook financieel)
  • Ontwikkelen subsidieregelingen en adviseren subsidiëring kunst, cultuur en evenementen
  • Regie voeren op het gebied van marketing, onderzoek en monitoring

‘Reinier ziet kansen. Hij heeft een goede smaak, een bulk aan ervaring, een groot netwerk en een goed humeur. Hij is open en loyaal, weet hoe de hazen lopen en boekt resultaat.’

Lidwien Hupkens – ontwikkelaar en organisator van grootschalige (stads)evenementen en vieringen

‘Reinier weet partners op een enthousiaste manier te betrekken en is steeds op zoek naar sterke allianties die het cultuuraanbod en dus de stad beter maken.’

Willemijn van Drunen – marketing- en communicatiestrateeg